top of page

Manuell lymfdränage

Vad är Lymfsystemet?

Enkelt beskrivet kan man likna lymfsystemet med avloppsnät som för förbrukat avfall till rätt station.


I kroppens lymfknutar bildas också lymfocyter som sköter vårt immunförsvar.


Dagligen får vi i oss slaggprodukter via kost,dryck och andning samt slaggprodukter som bildas vid förbränning i cellerna.

Om vi är avslappnade i kroppen så fungerar lymfcirkulationen via muskelpumpen i armarna och benen medan det finns ett undertryck i bålen som sköter dränaget.

Men om vi är stressade, spända i muskler eller har känslomässiga blockeringar (som bla ger muskelspänningar) försämras lymfcirkulationen och det blir svårare för kroppen att rensa ut ”skräpet” som stannar kvar i kroppen.


Varför?

Slaggprodukterna försurar kroppen och kan ge smärta, huvudvärk, illamående, svullnad, rörelseinskränkning, sämre immunförsvar mm. Ibland behöver vi hjälpa lymfsystemet att fungera som det ska.


Hur?

Manuell lymfdränage är en mjuk form av behandling som får kroppen att slappna av, man hjälper till att föra lymfvätskan till tömningspunkter. Slaggprodukterna förs ut från kroppen via andningen, huden, njurar och tarm.


Manuell lymfdränage har god effekt på  olika smärttillstånd, fibromyalgi, reumatiska besvär, stress, svullnader i kroppen, ödem efter bröstcanceroperation mm.

bottom of page