top of page

Vi bryr oss om dina uppgifter


Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Kroppsterapier behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. 

 

När du prenumererar på nyhetsbrevet så uppger du din e-postadress. Den sparar/hanterar vi för att vi ska kunna kommunicera med dig. Vi hanterar dina uppgifter för att berätta om våra behandlingar och övriga utbud. 

Lagringstid: 
Vi sparar dina uppgifter så länge som du prenumererar på nyhetsbrevet och därefter i upp till 3 månader.

Du kan enkelt avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev via en länk längst ner i varje nyhetsbrev.

Har du inte öppnat vårt nyhetsbrev någon gång under de 10 senaste utskicken så avregistreras du från registret. 

Vilka har tillgång till dina uppgifter?

På Kroppsterapier hanterar vi dina uppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

Kropssterapier säljer aldrig dina uppgifter vidare. 

Registerutdrag

Har du glömt vilken epostadress du har angett?

Då kan du kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina uppgifter som behandlas av Kropssterapier. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad, inscanad och skickas till:

 

 

kroppsterapier@gmail.com

bottom of page